Over Tienskip

Tienskip is ontstaan uit een profielwerkstuk op de middelbare school uit 2016. Tegenwoordig is Tienskip een grote organisatie met veel betrokken jongeren. Met een team van zo’n 80 jonge vrijwilligers weet Tienskip jongeren enthousiast te maken voor een actieve rol in de democratie. Hieronder lees je over onze uitdagingen.

1. Kloof tussen jongeren en (lokale) democratie

De afstand tussen jongeren en democratie is onnodig groot. Daarom zetten wij ons in om deze te verkleinen. Universiteiten publiceren de meest ontluisterende cijfers over jongerenparticipatie. Zo blijkt uit onderzoek van de UvA dat de helft van de jongeren aangeeft het niet belangrijk te vinden om in een democratie te leven. Kiezersonderzoek geeft ook aan dat vooral jongeren schitteren door afwezigheid bij lokale verkiezingen.

2. Partnerschap tussen burger en overheid

De tweede uitdaging die wij zien gaat over het belang van het lokale schaalniveau in besluitvorming. In een gedecentraliseerd Nederland worden grote problemen lokaal opgelost. Het aanpakken van bijvoorbeeld de woningcrisis is vooral een gemeentelijke aangelegenheid en ook voor de aanpak van de energietransitie is een rol weggelegd voor de lokale overheid. Om zulke grote thema’s daadkrachtig op te lossen is er een goed partnerschap nodig tussen burger en provincie of gemeente, waar burgers een actieve(re) rol spelen in het besluitvormingsproces.

3. Verbreed de definitie van democratie

Democratie is een groot goed, wat we vaak te klein maken! Zo merken wij op dat het begrip democratie op school en in de maatschappij veel te klein wordt uitgelegd. Vaak reduceren we democratie tot verkiezingen, politieke instituties en de landelijke politiek. Democratie gaat echter veel verder dan dat! Vooral op lokale schaal kan je als burger meedenken in oplossingen voor problemen die je ziet in je omgeving. Tienskip zet in op het vergroten van het bewustzijn van de actieve rol die je als burger kan spelen, aangezien actief burgerschap anders vooral is weggelegd voor een beperkte groep die daar altijd al in geïnteresseerd is