Projectdagen van Tienskip

De projectdagen worden al sinds onze oprichting georganiseerd. In totaal deden er al meer dan 5.000 jongeren mee aan de projectdagen in Friesland, Overijssel en Noord-Holland. Op de projectdagen nemen wij een heel studiejaar van de middelbare school of middelbaar beroepsonderwijs één dag op sleeptouw. We richten ons hier specifiek op alle jongeren, omdat het onze overtuiging is dat we jongeren van iedere afkomst en opleidingsniveau op een juiste manier bij democratie moeten betrekken. 

In de basis brengen wij democratie tijdens de projectdagen terug tot waar het in de kern om draait, namelijk het gezamenlijk oplossen van problemen en vraagstukken die je ziet in je omgeving. In samenwerking met vele vrijwilligers en groepsbegeleiders wordt deze dag georganiseerd. 

De projectdag in een aantal stappen!

1. Het democratisch Paspoort

Voorafgaand aan de projectdag komt Tienskip langs op de school zelf, waar we een uitleg geven over de dag. We vragen jongeren om het democratisch paspoort in te vullen. Dit markeert het startpunt van de projectdag! Op het paspoort vullen jongeren een probleemstelling in die zij zien in hun omgeving. 

2. Brainstormend van probleem naar oplossing

Op de projectdag zelf worden jongeren ingedeeld op basis van hun democratisch paspoort. Deze groep jongeren zal aan de hand van een overkoepelend thema en onder begeleiding van een groepsbegeleider (een raadslid, statenlid, ambtenaar of iemand uit het maatschappelijk middenveld) van gedachte wisselen over de beschreven problemen. Het doel is om de individuele probleemstellingen om te zetten tot een gezamenlijk gecreëerde oplossing. Uiteindelijk ligt er een initiatief dat een oplossing kan bieden voor de problemen die de jongeren op de dag zelf hebben aangegeven.Gaandeweg dit proces geeft de groepsbegeleider een inkijk in de werking van lokale democratie, hoe je zelf initiatief kan nemen en hoe je hierbij de hulp van de overheid kan gebruiken. 

3. Presenteren maar!

Aan het eind van de projectdag heeft elk groepje een concreet plan om hun probleem aan te pakken. Zij presenteren dit aan de overige deelnemers, groepsbegeleiders en eventuele gasten op de markt van ideeën. Uiteindelijk wordt er gestemd op het beste idee van de dag! De afsluitende markt van ideeën geeft de aanwezige politici inzicht in wat de onderwerpen zijn die spelen op een projectdag. Door de ideeën van de projectdag op deze wijze te delen, zetten we een eerste stap naar publiciteit.

4. De toekomst ligt in je handen

Voor een gedeelte van de jongeren houdt het hier op. Ze hebben via deze dag een eerste kennismaking gemaakt met hoe je zelf invloed kan hebben op je omgeving en kiezen ervoor hun initiatief niet verder uit te werken. Elke projectdag zien we echter dat bij een aantal groepjes de democratische energie echt is aangeslagen en zij kiezen ervoor om na de projectdag verder te werken aan hun initiatief! Voor deze groepen biedt Tienskip de mogelijkheid om onder de begeleiding van onze organisatie verder te werken aan het initiatief. Dan is het hebben van een leuke dag niet meer het doel, maar het realiseren van de door hen aangereikte oplossingen. 

0
Projectdagen zijn al voorbij
0
Jongeren hebben in totaal deelgenomen aan een projectdag!
0
Gemeentes hebben wij al bereikt
0
Jongeren hebben dit studiejaar meegedaan aan een projectdag!