Fryslân

Kieskring Fryslân bevat alle gemeenten in provincie Fryslân

In Fryslân ligt de basis

Tienskip in jouw gemeente of regio? We starten met een landelijk pilotjaar in 2023/2024 waarbij je kunt aanmelden namens jouw gemeente, provincie of onderwijsinstelling.