Doneer aan de Mienskip Match

Beste donateur,

Fijn dat je een donatie wil doen aan de goede doelenpot voor onze Mienskip Match. Het bedrag komt ten goede aan één van de goede doelen die hieronder staan omschreven: 

  • Hart in Friesland
  • Hulp voor Helden
  • Jeugdfonds sport & cultuur Fryslân
  • Stichting Jarige Job
  • Voedselbank Leeuwarden
  • Netwerk Time to Connect
  • Kidsrights
  • Dierenambulance en dierenvoedsel Waadhoeke
  • Wilde Ganzen
  • Cambuurverbindt

De teams die meedoen aan de Mienskip Match verdienen punten door uitdagingen te voltooien. De top drie teams krijgen uiteindelijk de zeggenschap over gedeeltes van het geld en bepalen welk van de bovenstaande doelen een gedeelte van het bedrag krijgen! Een donatie wordt in eerste instantie gedaan naar Tienskip. Wij zullen uiterlijk 15 mei het bedrag over maken naar de desbetreffende instantie. Geef je achternaam door aan het team zodat wij deze kunnen meenemen in de puntentelling! 

Hieronder volgt een betaalverzoek!